Golden Spike
over het ontstaan van een beeldtaal

Dit prachtig uitgegeven full colour boek met ruim 150 foto’s, is onderverdeeld in zestien hoofdstukken.

“Het boek is opgebouwd uit lagen, zoals de aardlagen, elk hoofdstuk heeft een andere kleur. Hier dringt ze niet dieper in de aarde, maar dieper in haar kunst leven. Door haar werk loopt de rode draad van de geologie. De opgerolde kluwen wol windt ze af en gedurende een ontdekkingstocht, een odyssee, speelt ze ermee.”
Citaat uit het voorwoord van paleontoloog dr. John de Vos.

Hoogleraar faculteit geowetenschappen universiteit van Utrecht, dr. Jelle Reumer, heeft de epiloog geschreven.

Bestellen bij:  art@elsbethpluimers.nl Inclusief de Engelse tekst en gesigneerd.
Prijs (exclusief verzending) € 50,- over te maken op NL 13 INGB 0006 3015 85 t.n.v. Kunstenaarspraktijk Elsbeth Pluimers, Amsterdam